Uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.europromet-zagreb.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08). Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina).

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

PRIVATNOST PODATAKA

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije kupaca na web stranici www.europromet-zagreb.hr i sastavni je dio Uvjeta poslovanja na www.europromet-zagreb.hr-
EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.europromet-zagreb.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih kupaca, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU (GDPR).

Svaki kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu [email protected]
Prihvaćanjem Izjave o privatnosti prilikom registracije kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.europromet-zagreb.hr od strane kupca, kupac potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE su određeni prema važećem cjeniku Hrvatske Pošte d.d. prema masi paketa koji se šalje!

Masa e-Paketa Cijena PDV Cijena sa PDV-om
do 1 kg kom 25,00 6,25 31,25
iznad 1 kg do 2 kg kom 26,00 6,50 32,50
iznad 2 kg do 3 kg kom 28,00 7,00 35,00
iznad 3 kg do 5 kg kom 29,00 7,25 36,25
iznad 5 kg do 10 kg kom 32,00 8,00 40,00
iznad 10 kg do 20 kg kom 37,00 9,25 46,25
iznad 20 kg do 50 kg kom 58,00 14,50 72,50

VRIJEME DOSTAVE je 2-3 radna dana! Vrijeme dostave za mjesta u I. zoni dostave je 48 sati, a u ostalim zonama 72 sata (otoci).

POPIS MJESTA U I. ZONI se nalazi na linku

NAČINI PLAĆANJA

Na Webshopu:

 1. a) Plaćanje prilikom preuzimanja: Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa.
 2. b) Direktna bankovna transakcija: Virmansko plaćanje prema ponudi

Na prodajnom mjestu:

 1. a) Gotovina: Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom kupnje.
 2. b) Direktna bankovna transakcija: Virmansko plaćanje prema ponudi
 3. c) *Kartice: Maestro (debitne privatne, debitne poslovne), MasterCard (debitna privatna, kreditna privatna, debitna poslovna, kreditna poslovna), Visa (debitna privatna, kreditna privatna, debitna poslovna, kreditna poslovna)

Diners i American Express NE PRIHVAĆAMO!

*NIJE MOGUĆA OBROČNA OTPLATA (plaćanje na rate)

ISPORUKA PROIZVODA

Naručene artikle isporučujemo e-Paketom. Isporuka će uslijediti u roku 2-3 radna dana od dana narudžbe, a najkasnije 30 dana ukoliko je tako dogovoreno. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe ili pristati na naknadni rok za isporuku ukoliko je to moguće. Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha ili veličine paketa neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka i naplate troškova dostave za više paketa.

Kupac naručene artikle može preuzeti i pregledati na prodajnom mjestu.

PREUZIMANJE PROIZVODA

Prilikom preuzimanja robe od strane dostavne službe, kupac je dužan pregledati robu te provjeriti je li proizvod isporučen bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice kupac se odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže…) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.
Kupac ima pravo i dužnost provjeriti proizvod prije samog preuzimanja (bilo da se radi o vlastitom preuzimanju proizvoda na skladištu ili dostavi).
Ukoliko kupac primjeti da je proizvod oštećen, on mora odbiti prihvat takvog proizvod i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.
Ukoliko kupac potpiše preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje naknadno uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja oni odbacuju kao neosnovanu!
Ukoliko kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i osigurat ćemo novi proizvod u najbržem mogućem roku!

REKLAMACIJE PROIZVODA se priznaju samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun.
U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o., Žuti breg 93, 10040 Zagreb ili nas kontaktirajte na broj telefona: 091/251-4787.

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Troškove dostave proizvoda u reklamacijski odjel i/ili servisni centar snosi kupac!

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Ostali načini podnošenja prigovora:

 • Na adresu: Žuti breg 93, 10040 Zagreb
  • Na e-mail adresu: [email protected]
  • Na fax broj: 01/2983-729
  • U poslovnim prostorijama na adresi Žuti breg 93, 10040 Zagreb. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. kao prodavatelja i kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su nastali tijekom transporta u trenutku prijelaza rizika na kupca.

EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, odnosno u trenutku predaje proizvoda kupcu.

EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je dužan obavijestiti EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od 14 dana od dana kad je otkrio nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore kupac može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:

 • Na adresu: Žuti breg 93, 10040 Zagreb
 • Na e-mail adresu: [email protected]
 • Na fax broj: 01/2983-729

Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka).

U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ukoliko se dokaže kako kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi društvo EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o.

Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a kupac uz vraćeni proizvod mora priložiti i izvornik računa i jamstva (ukoliko postoji).

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, a koji teče:

 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period

NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, kupac mora obavijestiti društvo EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o., Žuti breg 93, 10040 Zagreb, ili elektroničkom poštom na [email protected], a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i/ili telefaksa ili adresu elektroničke pošte, i mora ispuniti i priložiti Obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora kupac može preuzeti ovdje, elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na [email protected] , a u kojem će mu slučaju društvo EUROPROMET ZAGREB j.d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Link za preuzimanje obrasca o jednostranom raskidu Ugovora

EUROPROMET  ZAGREB j.d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

UVJETI POSLOVANJA – link za preuzimanje u PDF formatu

Objavljeno/Ažurirano 25.05.2018. godine na www.europromet-zagreb.hr

Prihvati uvjete